Privatumo politika

 

Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame ir saugome Jūsų privatumą ir asmens duomenis. Šioje Privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

 

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų administruojant šią elektroninę svetainę, valdytojas- MB „Grikius“, juridinio asmens kodas 305278946, buveinės adresas Alytaus g. 37, LT-92309 Klaipėda. Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu siūlome kreiptis el. paštu info@grikius.lt.

 

Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Savo asmens duomenis pateikiate prekių užsakymo pateikimo ar užklausų, prašymų, skundų pateikimo metu ir kitais būdais.

 

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:


Užsakymų pateikimas ir vykdymas 

Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas.

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija.

Tais atvejais, kai įsigyjama dovanų kortelė, taip pat renkame šiuos duomenis: asmens, kuriam skirta dovanų kortelė, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, sveikinimas asmeniui, kuriam skirta dovanų kortelė.

 

Identifikavimas

Teisinis pagrindas: teisėti interesai.

Asmens duomenų kategorijos: kliento arba kito prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo duomenys.

 

Pasiūlymų ir informacijos apie prekes teikimas

Teisinis pagrindas: sutikimas.

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, užsakomo naujienlaiškio rūšis.

 

Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas

Teisinis pagrindas: teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, kita prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo turinyje pateikta informacija: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su juo susijusios aplinkybės, pridedami dokumentai ir (ar) duomenys.

Kai teikiamas prašymas dėl prekių grąžinimo, prašoma pateikti informaciją apie vardą, pavardę, telefono numerį arba elektroninio pašto adresą, adresą ir prekės grąžinimo priežastį.

 

Naršymo ir patirties  interneto svetainėje pagerinimas, svetainės naudotojų elgesio ir srautų interneto svetainėje analizė bei statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas

Teisinis pagrindas: sutikimas bei teisėtas interesas.

Asmens duomenų kategorijos: gimimo metai, lytis, miestas, informacija apie įsigytas elektroninėje parduotuvėje prekes.

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi bei saugojami šiais terminais:

 

Pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant prekes: Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

 

Pasiūlymų ir informacijos apie prekes teikimas: 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos arba iki sutikimo galiojimo dienos.

Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas: 12 mėnesių nuo prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo pateikimo dienos arba iki įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis.

Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas: 5 metai.

 

Jūsų asmens duomenis perduodame tretiesiems asmenims šiais atvejais:

 

Jūsų asmens duomenis teikiame tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:

Programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;

Įmonėms, teikiančioms pristatymo paslaugas, siekiant pristatyti Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

Mokėjimo paslaugų teikėjams;

Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

 

Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

Valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

  

Duomenų subjektų teisės ir kaip galite jas įgyvendinti


Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu 

info@grikius.lt.

 

Privatumo politikos pakeitimas ir galiojimas


Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Pranešimas apie jos pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas svetainėje www.grikius.lt.